Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku

OGŁOSZENIA

WYJĄTKOWA  OKAZJA!!!! MAMY DO SPRZEDANIA wspaniałą zjeżdżalnię metalową dużą. Tanio!!! Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

 

 

ZNÓW MAMY ZDALNE NAUCZANIE

z komunikatu MEiN

Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 i szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie klas 1- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.

Obserwując dane epidemiologiczne musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej w szkołach. Rośnie liczba chorych na koronawirusa. I to jest powód, dla którego musimy ograniczać naukę stacjonarną – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Minister podkreślił, że dyrektorzy szkół specjalnych będą sami decydowali o formie prowadzenia zajęć w placówkach.

Utrzymana zostanie również praktyczna nauka zawodu. Będzie także możliwość konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów zdających w tym roku egzaminy ósmoklasisty i maturalny. Bursy szkolne będą otwarte.

Szczegółowe zasady zostaną określone w rozporządzeniu, które Minister Edukacji i Nauki podpisze w środę, 26 stycznia br.

KWARANTANNA W SZKOLE

Jakie są obecnie procedury? 21.01.2022

Jeżeli mamy przypadek dziecka lub nauczyciela, u którego potwierdzony został pozytywny wynik testu na Covid dyrektor szkoły poprzez formularz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zgłasza informacje o osobie zakażonej oraz osobach, które miały z nią kontakt. W wyniku takiego zgłoszenia następuje weryfikacja, czy w grupie tych osób są osoby w pełni zaszczepione i wtedy nie jest na nie nakładana kwarantanna. Te informacje są przekazywane do terenowego oddziału Sanepidu. 

Kwarantannę w szkołach nakładają inspekcje sanitarne.  W sytuacji, gdy dyrektor szkoły przedstawi numery telefonów kontaktowych, wtedy pracownicy inspekcji sanitarnej kontaktują się pod tymi numerami. Jeżeli takich nie ma, wtedy dyrektor szkoły informuje rodziców o tym, że dziecko przebywa w kwarantannie.

 

 

 

Kwarantanna a izolacja 

Izolacja dotyczy osób, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, czyli tych, którzy w wyniku testu otrzymali wynik pozytywny.  Kwarantanna dotyczy osób, która miały kontakt z osobą zakażoną, były narażone na działanie koronawirusa i istnieje podejrzenie czy ryzyko zakażenia.  

Od 2 września 2021 roku zarówno kwarantanna, jak i izolacja domowa wynoszą 10 dni. Kwarantanna liczona jest od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną. Osoby, które przeszły COVID-19 i mają status ozdrowieńca, mogą sobie wygenerować na indywidualnym koncie pacjenta certyfikat, który jest ważny przez pół roku od ostatniego wyniku pozytywnego. 

 

DNIDODATKOWO WOLNE OD ZAJĘC DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

12 listopada 2021 r. ( piątek )

24,25,26 maja 2022 r. ( wtorek, środa, czwartek - egzamin klasy 8 )

17.06.2022 r. ( piątek )

22, 23 czerwca 2022 r. ( czwartek )

Przypominamy, że w/w dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Rodzice, których dzieci nie mogą mieć zapewnionej opieki domowej w/w dniach, mogą zapisać dziecko na zajęcia opiekuńcze w szkole. Bardzo prosimy o przekazanie informacji na 7 dni przed danym dniem, kiedy Państwo oczekujecie opieki ze strony szkoły, do wychowawcy klas. Termin ten pozwoli nam na zaplanowanie dyżuru . 

#Koronawirus: ważne dla rodziców

10.03.2020

W związku z koronawirusem zamknięto żłobek, przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza twoje dziecko? Dzięki specustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa możesz liczyć na dodatkowe 14 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 8. uczęszczającym do takiej placówki.

Specustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 7 marca br. określa szczególne zasady postępowania w przypadku epidemii.

Kilka zapisów dotyczy obszarów zainteresowania kierowanego przeze mnie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. To m.in. dodatkowe 14 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 8. przysługujące w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły – mówi minister Marlena Maląg.

I tak w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego specustawa przyznaje 14 dni na opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do tych placówek w wieku do 8 lat – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. 

Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom,  jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?

Należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS – dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

KOMUNIKAT MINISERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rodzicu,

 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

 

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59);

 • Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60);

 • Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Niwiska z dnia 31 stycznia 2019 roku

1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 przyjmuje się dzieci:
a) urodzone w 2013r., które zrealizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
b) urodzone w 2014 r., na podstawie decyzji dyrektora szkoły o wcześniejszym przyjęciu do szkoły.

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor na podstawie wniosku rodziców oraz w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

3. Do klasy pierwszej przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi.

4. Wymagana dokumentacja:
a) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku – Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej.
b) dzieci spoza obwodu – Podanie o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku
c) dzieci wcześniej rozpoczynające obowiązek szkolny -Wniosek o wcześniejsze przyjęcie do szkoły dziecka nieobjętego obowiązkiem szkolnym

WAŻNE!!! W przypadku podjęcia nauki w klasie pierwszej przez dziecko w innej szkole rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka nieobjętego obowiązkiem szkolnym

Utworzono dnia 24.02.2019, 20:42

karta zgłoszenia dziecka do klasy 1

Utworzono dnia 24.02.2019, 20:41

podanie o przyjęcie dziecka do klasy 1

Utworzono dnia 24.02.2019, 20:40

 

AKTUALNOŚCI:

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/22

Utworzono dnia 25.01.2022

12 listopada 2021 r. ( piątek ) 24, 25, 26 maja 2022 r. ( wtorek, środa, czwartek - egzamin klasy 8 ) 17.06.2022 r. ( piątek ) 22, 23 czerwca 2022 r. ( czwartek ) Przypominamy, że w/w dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Rodzice, którzy nie mogą...

czytaj dalej na temat: Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/22

REKRUTACJA DO KLASY 1 i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Utworzono dnia 08.03.2021

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59); Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60); Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Niwiska z...

czytaj dalej na temat: REKRUTACJA DO KLASY 1 i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

akcja CARITAS

Utworzono dnia 17.11.2019
Nasza szkoła włącza się w akcję POMOC UBOGIM I CHORYM we Lwowie. Jest to odpowiedź na prośbę arcybiskupa Mokrzyckiego. Potrzeby to żywność o długim terminie przydatności, środki higieniczne, pieluchy dla dzieci i dorosłych. Przez granicę przewieźć można tylko rzeczy w...
czytaj dalej na temat: akcja CARITAS

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ "Młodzież zapobiega pożarom"

Utworzono dnia 04.03.2019
Od tego roku obowiązują nowe zasady starego konkursu. Uczniowie zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: 1. Klasy 0-VI 2. Klasy VII, VIII i gimnazjum. Do 15 marca odbędą się eliminacje na szczeblu szkolnym. Eliminacje gminne będą miały miejsce 21 marca 2019 roku o godz. 10.00...
czytaj dalej na temat: OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ "Młodzież zapobiega pożarom"

KONKURS "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje dziecko obserwuje"

Utworzono dnia 04.03.2019

Jest to IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci organizowany przez KRUS pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego celem jest popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno...

czytaj dalej na temat: KONKURS "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje dziecko obserwuje"

KONKURS "Pij świeże mleko a zajdziesz daleko"

Utworzono dnia 04.03.2019

"PIJ ŚWIEŻE MLEKO A ZAJDZIESZ DALEKO"

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-V szkoły podstawowej. Zadaniem jego uczestników jest przygotowanie plakatu w formie A3 nawiazujacego do wiersza "Janek i mleko" /załącznik/. Technika prac dowolna. Z jednej szkoły można nadesłać tylko 1 pracę. Nagrodami jest 7 tabletów firmy Samsung oraz nagrody niespodzianki. Nagrody zostaną przyznane w drodze losowania. Pracę konkursową należy wykonać najpóźniej do 29 kwietnia 2019 roku.

czytaj dalej na temat: KONKURS "Pij świeże mleko a zajdziesz daleko"

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny